Natuurnieuws

Kom nachtvlinders kijken op de Zonnehorst op 25 augustus!
 
Vrijdag 25 augustus aanstaande organiseer ik samen met lokale nachtvlinderexpert Kees van Keulen weer een avond nachtvlinders kijken op de Zonnehorst tijdens de Nationale Nachtvlindernacht (NNN). Overal in het land wordt er dat weekend naar nachtvlinders gekeken. Er zal gewerkt worden met een groot wit laken en een UV-lamp, een nachtvlinderval en geurige stroop om vlinders te lokken. De toegang is vrij vanaf 21:00u, er zal gezorgd worden voor wat kleine hapjes en drankjes (waarvoor een kleine vergoeding wordt gevraagd). Hopelijk zien we net als vorig jaar weer veel mooie soorten! Hopelijk tot dan!
 
 
Zie ook hier voor meer info
 
Met vriendelijke groet,
 
Martijn Bunskoek (06-46156707 voor vragen over deze activiteit)
Voeg een reactie toe
Gillende varkens? - 30 juni 2017
 
Eindelijk was daar deze week dan de welkome regen! De planten konden dit goed gebruiken. De waterberging was nog nooit zo lang, zo droog geweest! Het is er nu weer lekker nat en dat trekt meteen ook weer bijzondere vogels aan. Ik was dan ook erg verrast een gillend speenvarken te horen in het natste deel van het gebiedje. Wat zeg je? Een varken? Ja, een Waterral! Deze heimelijke moerasvogel laat zich meer horen dan zien en gilt als een speenvarkentje! Erg grappig dat zo'n beest na maanden van droogte dit gebied meteen weer weet te vinden na een beetje regen. Misschien dat hij tijdens nachtelijke vluchten aangetrokken is door het kikkerkoor dat hier 's nachts van zich laat horen? Roepende kikkers zijn immers een goede indicator voor een natte, moerassige plek in het landschap. Plekken waar de waterral graag in rondsluipt....
 
Hieronder een paar foto's van deze bijzondere soort. Deze heb ik overigens niet in de waterberging gefotografeerd, maar op Rottumerplaat.
 
 
Een adulte Waterral
 

En een kuikentje.....
 
Als je de komende weken, in de avondschemering bij de waterberging gaat staan heb je een goede kans een gillend speenvarkentje te horen (zien is een ander verhaal...). Daarnaast hoor je er Blauwborst, Bosrietzanger, Rietgors en heel veel kikkers. Ik zou zeggen probeer het eens....
 
Met gillende groet,
Martijn Bunskoek
 
Voeg een reactie toe
Natuurweelde op de Zonnehorst - 15 juni 2017
 
De Zonnehorst ligt er (ondanks de droogte) op het moment heel mooi bij. Dat ontdekken ook steeds meer planten en dieren. Juni is een mooie maand om rond te kijken op het bedrijf en de aangrenzende waterberging. Er is veel te zien: van vleesetende plantjes, orchideeën, blauwborsten en geelgorzen tot vroege glazenmakers en weidebeekjuffers. Ik laat het u graag zien. Daarom geef ik op de aankomende open dag (17 juni) twee natuurexcursies op het bedrijf (start om 12:00u en 15:00u). Tot dan!
 
Blauwborst (Foto: Martijn Bunskoek)
 
Rietorchis (Foto: Martijn Bunskoek)
 
 
Met vriendelijke groenten,
Martijn Bunskoek
 
Voeg een reactie toe
Nachtvlinderweelde op de Zonnehorst - 8 juni 2016
 
 
Zaterdagavond 3 juni was weer de Nationale Nachtvlindernacht (ondersteund vanuit de Vlinderstichting) op de Zonnehorst. Vanaf de avondschemering konden de tien geinteresseerden de dieren mooi gadeslaan op een groot wit laken en in een speciale lichtval, die lokale deskundige Kees van Keulen had opgesteld op het campingveldje. Het was een bijzondere avond en nacht (de lampen gingen pas tegen half 3 uit) want in totaal werden zeker 90 soorten nachtvlinders tot op soort gedetermineerd! Zoals te verwachten op een tuinderij doken diverse aan groenten gebonden soorten op zoals de Groente-uil, Koolbladroller en het Koolmotje. Maar ook spectaculaire soorten als Populierenpijlstaart, Grauwe monnik, Groot avondrood en Wapendrager.
 
 
Gerard, Marijn en Kees controleren de nachtvlinderval
 
Alle waarnemingen van de avond en nacht zijn ingevoerd in waarneming.nl en hier terug te zien (inclusief diverse mooie foto's).
 
 
Appeltak
 
Een meer dan geslaagde avond die zeker herhaald gaat worden volgend jaar, jullie zien de aankondiging daarvan tzt wel langskomen. Hopelijk tot dan!
 
 
Met vriendelijke groenten,
Martijn Bunskoek
 
 
 
Voeg een reactie toe
Bijzondere zanger op de Zonnehorst - 26/04/2016
 
Vorige week kwam ik laat in de avond terug van nachtvlinders kijken op de heide in het bos. Ik stap de auto uit en hoor in de verte een vogel zingen. He, dacht ik, die moet ik eens van dichterbij horen.
Ik loop erheen en kom al snel bij de waterberging langs het kanaal uit. Vanuit de rietruigte nabij de stuw klinkt een harde en gevarieerde zang met af en toe prachtige imitaties van diverse andere vogelsoorten. Het blijkt een Blauwborst, het iets minder bekende, maar veel mooiere familielid van de Nachtegaal. De moerasvegetaties in de waterberging beginnen voldoende hoogte en dekking te krijgen voor een echte moerasvogel als de Blauwborst. Eerder hoorde ik hier ook al een Rietgors zingen. Mooi om te zien hoe langzaam ieder jaar weer nieuwe dingen opduiken hier! We blijven het volgen!
 
 
Foto: M.Bunskoek
 
 
Voeg een reactie toe
Een wijze uit het oosten? - 25/08/2015
 
Zondag 23 augustus stapte er korte tijd een bijzondere vogel rond in en rondom de waterberging. Het betrof een Zwarte ooievaar. Deze grote vogel is net iets kleiner dan het bekende zwart-witte geval. Door de harde oostenwind is dit jonge exemplaar op drift geraakt en in ons land terecht gekomen. Broeden doen ze in uitgestrekte bossen in midden en oost europa en (nog) niet in Nederland. Erg bijzonder deze soort hier eens tegen te komen! Ondanks het harde (tegen)licht toch nog een aardige foto kunnen maken.
 
 
Met vriendelijke groenten,
 
Martijn Bunskoek
Voeg een reactie toe
 Van zegges en vleeseters....... - 09/08/2015
 
Uitbundige natuur
Wie nu over de tuin via de kikkerpoelen naar de waterberging loopt zal versteld staan van het uitbundige planten- en dierenleven, zeker bij warm en zonnig weer. Grote aantallen libellen schuimen het luchtruim af, de blauwtjes (dagvlindertjes) dwarrelen tussen de bloemen en de leeuwentanden en kattenstaarten bloeien. Met name de Bandheidelibellen zijn in grote aantallen te zien bij de poelen en in de waterberging, het gaat mogelijk zelfs om enkele honderden exemplaren! Het beste jaar tot nu toe voor deze fraaie soort hier.
 
 
Prachtige mosbegroeiing in het avondlicht.
 
 
Van zegges en kleine vleeseters
Nu de waterberging er al een paar jaar ligt zie ik ook steeds vaker bijzondere plantensoorten. Er is een mooie gradient te zien van rijke moerasbegroeiingen (met Grote lisdodde, Riet, Moerasvergeet-me-nietje, Egelboterbloem, Liesgras, russen en biezen) naar droge, open vegetaties (met prachtige mosbegroeiingen, dwergviltkruid, struikhei en dophei). De rijke begroeiingen vind je met name direct naast het kanaal waar het stikstofrijke landbouwwater regelmatig de boel 'bemest'. De zandige en open vegetaties liggen het verst van het kanaal vandaan, hier komt het water zelden of nooit en dus vind je hier planten die onder andere omstandigheden allang zouden zijn weggeconcureerd door de snelgroeiende en stikstofminnende soorten. Tussen de rijkdom en de armoe liggen vegetaties die vrij nat zijn maar waar de invloed van het kanaal minimaal is. Op deze plekken blijft (voedselarm) regenwater staan en vind je spannende overgangsvegetaties. Hier groeien diverse leuke zegges (wat zeggu?) zoals Hazenzegge, Geelgroene zegge, Zwarte zegge, Blauwe zegge en Snavelzegge. Maar ook staat er op één plekje al Veenpluis en bloeit helemaal achterin de waterberging bijna de prachtige Blauwe knoop (daarom hier nog geen foto). Op de open, natte bodem staat op een aantal locaties massaal een kleine carnivoor: de Kleine zonnedauw. Insekten blijven hangen in de kleverige afscheiding van deze plantjes (zie druppeltjes op onderstaande foto) en worden vervolgens langzaam verteerd....Ondanks deze macabere eigenschap is het een prachtig plantje en zelfs beschermd! De Kleine zonnedauw komt vaak samen voor met Moeraswolfsklauw (een varenachtige), daarvan heb ik er tot nu slechts een paar kunnen vinden.
 
 
Kleine zonnedauw, een prachtig vleesetertje!
 
Beheer
Doordat nu langzaam de bijzondere plekken zich aan het manifesteren zijn kunnen we de komende jaren gericht gaan beheren zodat deze bijzondere vegetaties zich verder kunnen ontwikkelen. Komende tijd gaan we daarom onder andere weer boompjes trekken om de boel open te houden. Dus heb je een keer zin om een middagje wilgen, berken en elzen te komen trekken dan ben je van harte welkom! Meld je vooraf wel even bij mij (zie contactgegevens onderaan deze post). De Zonnehorst doet dit jaar ook weer mee met de landelijke natuurwerkdag op 7 november (www.natuurwerkdag.nl). Binnenkort daarover meer.
 
 
 
Moeraswolfsklauw
 
 
Kleine zonnedauw en bloeiende Struikhei in de waterberging. Een mini heideveldje!
 
Tot zover,
 
Martijn Bunskoek
bunskoekoek@yahoo.co.uk/06-46156707
 

Voeg een reactie toe

De vijfde van Beethoven (maar dan anders) - 29/04/2015

Gisteravond liep ik mijn avondrondje langs de waterberging en over de tuin, heerlijk om te doen tijdens deze mooie voorjaarsavonden. Bij de poelen klonk uit één van de bosjes de vijfde van Beethoven (maar dan net anders). In plaats van 'tatatata taaaah' klonk er 'sisisisi SUUUUW'. Het bleek een Geelgors te zijn, een prachtig vogeltje van kleinschalige landschappen en heidevelden. Toch wel bijzonder, hopelijk vindt hij een vrouwtje en gaan ze tot nestelen over op de Zonnehorst. Dat zou de eerste keer zijn hier en een indicatie zijn dat het met de natuur op het bedrijf wel snor zit!

Geelgors in de Engbertsdijksvenen (Foto: M. Bunskoek)
 
 
Met vriendelijke groenten,
Martijn Bunskoek
Voeg een reactie toe
Mooie nieuwkomer: De Bandheidelibel  - 29/08/2014

Wie nu een bezoekje brengt aan de waterberging langs de Beentjesgraven of zomaar een rondje loopt over de Zonnehorst kan op dit moment oog in oog komen te staan met -misschien wel de mooiste libel van Nederland- de Bandheidelibel. De soort is eenvoudig te herkennen aan de donkere banden over de vleugels en -bij de mannetjes- het dieprode achterlijf.De Bandheidelibel heeft zich de afgelopen tien jaar sterk uitgebreid in Overijssel en Drenthe. Voorheen kwam de soort alleen zeldzaam voor in Noord-Brabant.

Op de Zonnehorst is het beestje gelukkig geen zeldzaamheid meer, dus komt dat zien! De hele maand september is de soort nog veelvuldig aanwezig.

Kun je hem niet vinden? Neem dan even contact met me op, dan help ik je bij het zoeken.

Tot zover,

Martijn Bunskoek
bunskoekoekATyahoo.co.uk

Voeg een reactie toe
Vrolijke voorjaarsbode - 05/04/2014

Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar toch zeker wel...voorjaar! Afgelopen zaterdag was het eindelijk weer zover: er kwetterde een Boerenzwaluw boven de kapschuur. Teruggekeerd na een lange reis uit zuidelijke oorden. Grote kans dat het beestje op de Zonnehorst uit het ei is gekropen, ze weten vaak feilloos de weg terug te vinden naar het ouderlijk nest. Er zullen binnenkort vast meer zwaluwen rondvliegen op het erf, want jaarlijks broeden er meerdere paartjes in de kapschuur en boven de kippen. Een boerenerf zonder zwaluwen is eigenlijk geen erf, we zijn er dan ook zuinig op!

Martijn Bunskoek
martijnbunskoek.zenfolio.com


Voeg een reactie toe
Wadlopers op de Zonnehorst - 30/09/13

Afgelopen weekend liepen er in de waterberging twee Bonte strandlopers. Een soort die je normaal vooral op het wad ziet lopen, maar soms op doortrek ook wel eens in het binnenland opduikt. Grappig is dat ze dan ook dezelfde biotopen opzoeken. De waterberging vormt op dit moment zo'n mini-wadgebiedje. Ze waren absoluut niet schuw (ze broeden in het hoge noorden, waar ze eigenlijk nooit mensen zien) en ik kon dan ook een paar mooie foto's schieten in het ochtendzonnetje.


Dat het najaar echt begonnen is blijkt wel uit het feit dat er de afgelopen dagen diverse Bokjes in de waterberging rondscharrelden. Dit kleine snipje uit het noorden van Scandinavië vind je alleen in het najaar en winter in ons land. Kenmerkend is dat ze altijd erg onopvallend verstopt zitten tussen de vegetatie en pas opvliegen als je er bijna op staat. Het is bekend dat ze heel soms te laat opvliegen en platgetrapt worden. Zou daar die uitdrukking: 'het bokje zijn' vandaan komen? Daarnaast zit er de laatste tijd ook weer vaak een IJsvogel bij de stuw, altijd weer een prachtig gezicht, die felblauwe schicht!

Martijn Bunskoek
www.martijnbunskoek.zenfolio.com


Voeg een reactie toe
Kleine druktemakers in de waterberging  - 31/08/13

Afgelopen seizoen hebben al zeker twee paartjes Kleine plevier in de nieuwe waterberging langs het kanaal gebroed. Er zijn diverse jongen uitgevlogen.

De Kleine plevier (zie foto) is een echte druktemaker die snel nieuwe natuurgebiedjes koloniseert. Zo komt er vaak al snel leven op wat eerst nog een kale stille zandvlakte was. De waterberging begint zo langzaam aan begroeid te raken met de eerste moerasvegetaties, een prachtig gezicht. Ook zijn de eerste andere steltlopers al gezien zoals Watersnippies, Witgatjes, Oeverlopers, Bosruiters en Groenpootruiters. We zijn benieuwd hoe het zich de komende jaren zal ontwikkelen en wat er allemaal op- (of onder-) duikt! Ik hou u op de hoogte.

Henk heeft afgelopen week tevens het beheerplan voor de waterberging ontvangen van het waterschap. De Zonnehorst mag dit stukje nieuwe natuur vanaf heden zelf gaan beheren! Het beheer houdt voornamelijk in dat de berging 1x per 2 jaar gemaaid wordt, waarbij het maaisel wordt afgevoerd om verrijking tegen te gaan. Hierdoor zal een divers natuurgebiedje ontstaan waar in natte tijden water vastgehouden kan worden.

Martijn Bunskoek


Voeg een reactie toe

Powered by webXpress