Natuurnieuws

Allerlei bijzondere beesten (een overzicht) - 11 september 2017
 
De zomer is weer ten einde, tijd om een overzichtje te geven van de bijzondere beesten die ik (en anderen) gezien hebben op en rondom De Zonnehorst afgelopen maanden.
 
De libellen doen het heel erg goed in de waterberging. Naast de vele Bandheidelibellen, Tengere grasjuffers en Bruine winterjuffers zag ik ook twee nieuwe en bijzondere soorten voor het gebiedje: Beekoeverlibel (een mannetje, begin juli, zie foto) en een Zwervende heidelibel (begin september). Met name de Beekoeverlibel is erg bijzonder, het blijkt zelfs de op één na noordelijkste waarneming te zijn die van deze soort in Nederland is gedaan! Ik zag een mannetje (te herkennen aan het vrijwel geheel blauw berijpte achterlijf). Het beste kenmerk om de soort van de Gewone oeverlibel (die takke algemeen is in Nederland) te onderscheiden zijn de lange, lichtgekleurde, pterostigma's (de langgerekte cel aan het uiteinde van de vleugelpunt), die is bij de Gewone oeverlibel zwart en wat korter.
 
Beekoeverlibel (mannetje)
 
De Zwervende heidelibel lijkt veel op de andere algemeen voorkomende heidelibellen, maar is altijd te herkennen aan de blauwe onderzijde van de ogen. Op onderstaande foto is dat goed te zien!
 Zwervende Heidelibel
 
Verder met de vlinders. In augustus zag ik een Oranje Luzernevlinder in de waterberging. Zoals de naam al zegt houd de rups van deze soort erg van luzerne of aanverwanten zoals Rode klaver. In zit doet de vlinder jammergenoeg nooit zijn vleugels open. De mooie oranje bovenzijde van de vleugels is dus alleen in vlucht enigzins te zien!
 
Oranje Luzernevlinder (met de vleugels dicht, zoals gebruikelijk)
 
25 augustus was weer de Nationale Nachtvlindernacht op de Zonnehorst. In totaal hebben 12 liefhebbers de moeite genomen om te komen kijken. Ook het aantal nachtvlindersoorten was goed: 63! Mooie soorten waren onder andere Rood weeskind en het prachtige Moerasgoudvenstertje (zie foto). Die laatste is een behoorlijk zeldzame soort! Zie hier voor waarnemingen van die avond en nacht.
 
 
Moerasgoudvenstertje.
 
Dat was het weer voor nu. Het najaarstrek is weer in volle gang, wie weet wat voor zeldzame doortrekker neerstrijkt op de Zonnehorst! Altijd weer spannend!
Hou ook alvast 4 november as vrij in uw agenda, dan is namelijk weer de jaarlijkse natuurwerkdag op de Zonnehorst. Hierover later meer.
 
Groetjes van Martijn
www.bunskoek-natuurlijk.nl
06-46156707
Voeg een reactie toe
Kom nachtvlinders kijken op de Zonnehorst op 25 augustus!
 
Vrijdag 25 augustus aanstaande organiseer ik samen met lokale nachtvlinderexpert Kees van Keulen weer een avond nachtvlinders kijken op de Zonnehorst tijdens de Nationale Nachtvlindernacht (NNN). Overal in het land wordt er dat weekend naar nachtvlinders gekeken. Er zal gewerkt worden met een groot wit laken en een UV-lamp, een nachtvlinderval en geurige stroop om vlinders te lokken. De toegang is vrij vanaf 21:00u, er zal gezorgd worden voor wat kleine hapjes en drankjes (waarvoor een kleine vergoeding wordt gevraagd). Hopelijk zien we net als vorig jaar weer veel mooie soorten! Hopelijk tot dan!
 
 
Zie ook hier voor meer info
 
Met vriendelijke groet,
 
Martijn Bunskoek (06-46156707 voor vragen over deze activiteit)
Voeg een reactie toe
Gillende varkens? - 30 juni 2017
 
Eindelijk was daar deze week dan de welkome regen! De planten konden dit goed gebruiken. De waterberging was nog nooit zo lang, zo droog geweest! Het is er nu weer lekker nat en dat trekt meteen ook weer bijzondere vogels aan. Ik was dan ook erg verrast een gillend speenvarken te horen in het natste deel van het gebiedje. Wat zeg je? Een varken? Ja, een Waterral! Deze heimelijke moerasvogel laat zich meer horen dan zien en gilt als een speenvarkentje! Erg grappig dat zo'n beest na maanden van droogte dit gebied meteen weer weet te vinden na een beetje regen. Misschien dat hij tijdens nachtelijke vluchten aangetrokken is door het kikkerkoor dat hier 's nachts van zich laat horen? Roepende kikkers zijn immers een goede indicator voor een natte, moerassige plek in het landschap. Plekken waar de waterral graag in rondsluipt....
 
Hieronder een paar foto's van deze bijzondere soort. Deze heb ik overigens niet in de waterberging gefotografeerd, maar op Rottumerplaat.
 
 
Een adulte Waterral
 

En een kuikentje.....
 
Als je de komende weken, in de avondschemering bij de waterberging gaat staan heb je een goede kans een gillend speenvarkentje te horen (zien is een ander verhaal...). Daarnaast hoor je er Blauwborst, Bosrietzanger, Rietgors en heel veel kikkers. Ik zou zeggen probeer het eens....
 
Met gillende groet,
Martijn Bunskoek
 
Voeg een reactie toe
Natuurweelde op de Zonnehorst - 15 juni 2017
 
De Zonnehorst ligt er (ondanks de droogte) op het moment heel mooi bij. Dat ontdekken ook steeds meer planten en dieren. Juni is een mooie maand om rond te kijken op het bedrijf en de aangrenzende waterberging. Er is veel te zien: van vleesetende plantjes, orchideeën, blauwborsten en geelgorzen tot vroege glazenmakers en weidebeekjuffers. Ik laat het u graag zien. Daarom geef ik op de aankomende open dag (17 juni) twee natuurexcursies op het bedrijf (start om 12:00u en 15:00u). Tot dan!
 
Blauwborst (Foto: Martijn Bunskoek)
 
Rietorchis (Foto: Martijn Bunskoek)
 
 
Met vriendelijke groenten,
Martijn Bunskoek
 
Voeg een reactie toe

Powered by webXpress