Druktemakers in de waterberging!

Kleine druktemakers in de waterberging  - 31/08/13

Afgelopen seizoen hebben al zeker twee paartjes Kleine plevier in de nieuwe waterberging langs het kanaal gebroed. Er zijn diverse jongen uitgevlogen.

De Kleine plevier (zie foto) is een echte druktemaker die snel nieuwe natuurgebiedjes koloniseert. Zo komt er vaak al snel leven op wat eerst nog een kale stille zandvlakte was. De waterberging begint zo langzaam aan begroeid te raken met de eerste moerasvegetaties, een prachtig gezicht. Ook zijn de eerste andere steltlopers al gezien zoals Watersnippies, Witgatjes, Oeverlopers, Bosruiters en Groenpootruiters. We zijn benieuwd hoe het zich de komende jaren zal ontwikkelen en wat er allemaal op- (of onder-) duikt! Ik hou u op de hoogte.

Henk heeft afgelopen week tevens het beheerplan voor de waterberging ontvangen van het waterschap. De Zonnehorst mag dit stukje nieuwe natuur vanaf heden zelf gaan beheren! Het beheer houdt voornamelijk in dat de berging 1x per 2 jaar gemaaid wordt, waarbij het maaisel wordt afgevoerd om verrijking tegen te gaan. Hierdoor zal een divers natuurgebiedje ontstaan waar in natte tijden water vastgehouden kan worden.

Martijn Bunskoek


Terug

Powered by webXpress