Van zegges en vleeseters....

 Van zegges en vleeseters....... - 09/08/2015
 
Uitbundige natuur
Wie nu over de tuin via de kikkerpoelen naar de waterberging loopt zal versteld staan van het uitbundige planten- en dierenleven, zeker bij warm en zonnig weer. Grote aantallen libellen schuimen het luchtruim af, de blauwtjes (dagvlindertjes) dwarrelen tussen de bloemen en de leeuwentanden en kattenstaarten bloeien. Met name de Bandheidelibellen zijn in grote aantallen te zien bij de poelen en in de waterberging, het gaat mogelijk zelfs om enkele honderden exemplaren! Het beste jaar tot nu toe voor deze fraaie soort hier.
 
 
Prachtige mosbegroeiing in het avondlicht.
 
 
Van zegges en kleine vleeseters
Nu de waterberging er al een paar jaar ligt zie ik ook steeds vaker bijzondere plantensoorten. Er is een mooie gradient te zien van rijke moerasbegroeiingen (met Grote lisdodde, Riet, Moerasvergeet-me-nietje, Egelboterbloem, Liesgras, russen en biezen) naar droge, open vegetaties (met prachtige mosbegroeiingen, dwergviltkruid, struikhei en dophei). De rijke begroeiingen vind je met name direct naast het kanaal waar het stikstofrijke landbouwwater regelmatig de boel 'bemest'. De zandige en open vegetaties liggen het verst van het kanaal vandaan, hier komt het water zelden of nooit en dus vind je hier planten die onder andere omstandigheden allang zouden zijn weggeconcureerd door de snelgroeiende en stikstofminnende soorten. Tussen de rijkdom en de armoe liggen vegetaties die vrij nat zijn maar waar de invloed van het kanaal minimaal is. Op deze plekken blijft (voedselarm) regenwater staan en vind je spannende overgangsvegetaties. Hier groeien diverse leuke zegges (wat zeggu?) zoals Hazenzegge, Geelgroene zegge, Zwarte zegge, Blauwe zegge en Snavelzegge. Maar ook staat er op één plekje al Veenpluis en bloeit helemaal achterin de waterberging bijna de prachtige Blauwe knoop (daarom hier nog geen foto). Op de open, natte bodem staat op een aantal locaties massaal een kleine carnivoor: de Kleine zonnedauw. Insekten blijven hangen in de kleverige afscheiding van deze plantjes (zie druppeltjes op onderstaande foto) en worden vervolgens langzaam verteerd....Ondanks deze macabere eigenschap is het een prachtig plantje en zelfs beschermd! De Kleine zonnedauw komt vaak samen voor met Moeraswolfsklauw (een varenachtige), daarvan heb ik er tot nu slechts een paar kunnen vinden.
 
 
Kleine zonnedauw, een prachtig vleesetertje!
 
Beheer
Doordat nu langzaam de bijzondere plekken zich aan het manifesteren zijn kunnen we de komende jaren gericht gaan beheren zodat deze bijzondere vegetaties zich verder kunnen ontwikkelen. Komende tijd gaan we daarom onder andere weer boompjes trekken om de boel open te houden. Dus heb je een keer zin om een middagje wilgen, berken en elzen te komen trekken dan ben je van harte welkom! Meld je vooraf wel even bij mij (zie contactgegevens onderaan deze post). De Zonnehorst doet dit jaar ook weer mee met de landelijke natuurwerkdag op 7 november (www.natuurwerkdag.nl). Binnenkort daarover meer.
 
 
 
Moeraswolfsklauw
 
 
Kleine zonnedauw en bloeiende Struikhei in de waterberging. Een mini heideveldje!
 
Tot zover,
 
Martijn Bunskoek
bunskoekoek@yahoo.co.uk/06-46156707
 

Terug

Powered by webXpress