Ons bedrijf

De Zonnehorst

In Punthorst, behorend bij de gemeente Staphorst, op 5 1/2 hectare vruchtbare dekzandgrond, runnen wij, Henk en Hillie Bunskoek  en Giuseppe samen met medewerkers  en stagiaires ons bio-dynamische  Tuinderij
 We telen een brede variatie aan groenten, op de volle grond en in een ‘koude’ kas. Bijen, een koppel kippen en een paar varkentjes verlevendigen de boel
Onze Boerderijwinkel bied een ruime variatie aan biologisch producten - groenten, fruit en droogwaren, zuivel en een klein aanbod aan vlees 

 In de zomermaanden hebben we een aantal kampeerplaatsen achter op het land voor de wat avontuurlijke en rust zoekende kampeerder, en staan hiermee ook vermeld in de groene vakantiegids van het ECEAT en een slaapwagen voor 2 personen
Een korte kennismaking met De Zonnehorst 

in beeld en geluid.


Klik hier voor het filmpje!Natuur op de Zonnehorst


 (PDF bestand)

(PowerPoint presentatie)


Afzet

Ook voor BD begrippen is de Zonnehorst een klein productiebedrijf. De afzet van onze producten hebben we daarom in eigen hand gehouden. Via  de boerderijwinkel (elke maandag van 14.00-18.00, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 18.00 u en zaterdags van 9.00 tot 13.00 u) en  de webwinkel en een markt   in de regio vinden onze producten hun weg naar de consument.

Daarnaast leveren we in het seizoen wekelijks een assortiment slasoorten aan Odin  in Geldermalsen, die ons ook voor de winkel bevoorraad.

Ontstaan en ontwikkeling van het bedrijf

In 1980 zijn we op een perceel weidegrond van 1.6 hectare van start gegaan. Met veel enthousiasme geploegd, ingezaaid en beplant met de meest uiteenlopende gewassen; van aardappelen tot verschillende slasoorten en witte bonen. Via toenmalige producentengroothandel Bloemberg en onze boerderijwinkel zetten we onze producten af.

Met hulp van een stel noeste scholieren hebben we in 1992 een 3e hands glazen kas van 700 m2 neergezet voor opkweek van plantgoed, vroege teelten en warmte minnende gewassen zoals komkommers en tomaten.

In 1993 is het bedrijf uitgebreid met een aanliggend stuk grond van 2,3 ha, dat we konden bij huren, en waar we de eerste jaren wat extensievere teelten als aardappelen en graan zijn gaan verbouwen.

In 1994 hebben we ons aangesloten bij het ECEAT: ’kamperen bij de biologische boer’, hebben we ons eerste bouwwerk omgebouwd tot luxe trekkershut en achter op de tuin gelegenheid tot kamperen aangelegd en ingericht.


In 1996 is in samenwerking met de landbouwvoorlichting (DLV) een inventarisatie van bestaande landschapswaarden gemaakt, wat heeft geresulteerd in een natuurontwikkelingsplan.

Onderdelen van dit plan zijn al vrij snel uitgevoerd, w.o. de aanleg van een grote paddenpoel en natuurtalud langs de afwateringssloot. Deze hebben zich sindsdien ontwikkeld tot mooie stukjes natuur.

Boven in de kapschuur die in 1997 aan de bestaande schuur is aangebouwd hebben we een gezellige en praktische ruimte ingebouwd, voor velerlei doeleinden geschikt. Groepen en individuele gasten zijn hier van harte welkom.

Vanaf het begin hebben we geregeld zorgvragers mee laten draaien op ons bedrijf en sinds 2000 heeft dit een wat meer gestructureerde vorm gekregen, binnen het project Landbouw en Zorg. Alleen voor dagopvang en bij voorkeur uit de regio.


In 2003 heeft de Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw  de 3 ½ hectare landbouwgrond gekocht waardoor BD landbouw voor de toekomst is gewaarborgd en wij de financiële ruimte kregen voor een aantal noodzakelijke verbouwingen en aanpassingen.

Natuur op de Zonnehorst heeft de afgelopen jaren een prominentere plek ingenomen met de aanleg van een nieuwe kikkerpoel en bermbeheer. De Biodiversiteit binnen het bedrijf en in de streek heeft hiermee een mooie nieuwe impuls gekregen.

In 2005 hebben we in onze waterleiding een Vitaliser  laten installeren, zodat het hele bedrijf nu ook gevoed wordt door levenskrachtig water wat de kwaliteit, energiewaarde en gezondheid van alles wat leeft op de Zonnehorst zeer ten goede komt.


Onze plannen om op de akker een walnotenboomgaard te realiseren, hebben geresulteerd in het oprichten van een Vriendenkring Zonnehorst, die er samen voor hebben gezorgd dat er bomen kwamen. In 2008 en 2009 zin er in totaal ongeveer 80 geplant in 3 rijen met daarnaast aan de oostzijde een haag met Hazelnoten. Voorlopig kunnen we de komende jaren nog tussen teelten doen, zodat onze groente productie gewoon door kan blijven gaan.

Begin 2010 heeft de Stichting Grondbeheer een perceel grond aan de zuidzijde van de Beentjesgraven, het afwateringskanaal, voor ons gekocht zodat we zijn uitgebreid met 1,8 ha. 2 jaar hebben we er nu Zomertarwe op geteeld en komend jaar kunnen we producten die eraf komen als biologisch verkopen. We hebben besloten om een jaar of 2 hier grasklaver te verbouwen, om de grond wat rijker te maken en zodoende geschikter voor groenteteelt.


Dit jaar 2011 zijn we in gesprek gekomen met de gemeente en Landschap Overijssel over een beheervergoeding uit de Groene en Blauwe Diensten voor de landschapselementen op ons bedrijf: de Kikkerpoelen, het hakhoutbosje, knotwilgen, hagen en bomenrijen. Het contract hierover is gesloten en ook een nieuwe haag langs de Walnotengaarde kan nu worden gerealiseerd.

Eindelijk ook een financiële beloning voor alle inspanningen die we altijd hebben getroost om natuur en natuurwaarden binnen ons bedrijf en de omgeving een kans te geven!

Vanwege onze leeftijd zijn we momenteel druk doende om te zoeken naar goede mogelijkheden voor continuering van de Zonnehorst. De Vrienden en de Stichting Grondbeheer en potentiële opvolgers zijn hierin gesprekspartners.


Kansen en mogelijkheden liggen er om de Zonnehorst uit te bouwen tot een gezond "Landgoed " waar het goed toeven is.
Sinds 2020 is de tuinderij overgegaan naar Giuseppe Secchi, hij is via stage van de Groene Welle bij ons gekomen en hij wou heel graag de tuinderij overnemen.
Wij Henk en Hillie doen nog de winkel en webbestellingen en natuuronderhoud en de camping .


Klik hier voor de routebeschrijving naar de Zonnehorst.
Powered by webXpress